Auteur: Redactie

Wat is kunst (artistiek)?

Kunst Kunst is een divers scala aan menselijke activiteiten in het creëren van visuele, auditieve of uitvoerende artefacten (kunstwerken), die uitdrukking geven aan de verbeeldingskracht, conceptuele ideeën of technische vaardigheid van de auteur, bedoeld om gewaardeerd te worden om hun schoonheid of emotionele kracht. De drie klassieke kunsttakken zijn schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur. Daarnaast vallen […]

Wat zijn competenties?

Wat zijn competenties? Competenties zijn de combinatie van meetbare kennis, vaardigheden, capaciteiten en persoonlijke eigenschappen die bijdragen aan de prestaties van een individu. De term wordt vaak gebruikt in vacatures en bij de beoordelingen van personeel. Om competenties te begrijpen is het belangrijk om de verschillende componenten van competenties te definiëren. Kennis is de combinatie […]

Wat is assertiviteit?

Wat is assertiviteit? Assertiviteit is een vaardigheid die regelmatig wordt genoemd in sociale en communicatieve vaardigheidstrainingen. Assertief zijn betekent: in staat zijn om op een rustige en positieve manier voor je eigen of andermans rechten op te komen, zonder agressief te zijn of passief een andere mening te accepteren. Assertieve mensen zijn in staat om […]

Schuiven naar boven