Wat zijn competenties?

Wat zijn competenties?

Competenties zijn de combinatie van meetbare kennis, vaardigheden, capaciteiten en persoonlijke eigenschappen die bijdragen aan de prestaties van een individu. De term wordt vaak gebruikt in vacatures en bij de beoordelingen van personeel. Om competenties te begrijpen is het belangrijk om de verschillende componenten van competenties te definiƫren.

Kennis is de combinatie van feiten, waarheden en principes opgedaan door formele training en/of ervaring. Het toepassen en delen van iemands kennis is cruciaal voor individueel en organisatorisch succes.

Een vaardigheid is een ontwikkelde vaardigheid of behendigheid in mentale operaties of fysieke processen die vaak wordt verworven door gespecialiseerde training; de uitvoering van deze vaardigheden resulteert in succesvolle prestaties.

Capaciteit is de kracht of het vermogen om fysieke of mentale activiteiten uit te voeren die vaak verbonden zijn met een bepaald beroep of vak. Hoewel organisaties bedreven zijn in het meten van resultaten, vaardigheden en kennis met betrekking tot iemands prestaties, zijn ze vaak nalatig in het herkennen van de vaardigheden of bekwaamheden van werknemers, vooral die buiten het traditionele functieontwerp.

Individuele eigenschappen zijn eigenschappen, kwaliteiten of kenmerken van individuen die een weerspiegeling zijn van iemands unieke persoonlijkheid. Individuele eigenschappen worden gezien als genetisch ontwikkeld of verworven uit de opgebouwde levenservaringen.

Competenties leggen niet het basisniveau van de prestaties vast, maar worden gebruikt om de lat voor de prestaties van de medewerkers hoger te leggen. Ze voorzien medewerkers van routekaarten om hun capaciteiten stapsgewijs te vergroten. Competenties weerspiegelen vaak ook de strategie van de organisatie; dat wil zeggen dat ze zijn afgestemd op de missies en doelstellingen op korte en lange termijn. Competenties richten zich op de manier waarop resultaten worden bereikt en niet alleen op het eindresultaat.

Wat zijn competenties?
Schuiven naar boven