Wat is assertiviteit?

Wat is assertiviteit?

Assertiviteit is een vaardigheid die regelmatig wordt genoemd in sociale en communicatieve vaardigheidstrainingen. Assertief zijn betekent: in staat zijn om op een rustige en positieve manier voor je eigen of andermans rechten op te komen, zonder agressief te zijn of passief een andere mening te accepteren. Assertieve mensen zijn in staat om hun punt over te brengen zonder anderen te verontrusten of zelf overstuur te raken.

Hoewel iedereen af en toe passief en agressief handelt, zijn dergelijke manieren van reageren vaak het gevolg van een gebrek aan zelfvertrouwen en dus ongeschikte manieren om met anderen om te gaan.

Definitie van assertiviteit

Een online woordenboek definieert assertiviteit als:
“Zelfverzekerd, zelfbewust, in staat om voor jezelf op te komen”

Met andere woorden:
Assertiviteit betekent dat je opkomt voor je persoonlijke rechten – het uitdrukken van gedachten, gevoelens en overtuigingen op een directe, eerlijke en gepaste manier.

Het is belangrijk om ook dat op te merken:
Door assertief te zijn moeten we altijd de gedachten, gevoelens en overtuigingen van andere mensen respecteren. Assertiviteit betreft het op de juiste manier kunnen uitdrukken van gevoelens, wensen en verlangens en is een belangrijke persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheid. In al uw interacties met andere mensen, thuis of op het werk, met werkgevers, klanten of collega’s, kan assertiviteit u helpen om uzelf op een duidelijke, open en redelijke manier uit te drukken, zonder uw eigen of andermans rechten te ondermijnen.

Passief, agressief en assertief

Assertiviteit wordt vaak gezien als het evenwicht tussen passief en agressief gedrag, maar het is waarschijnlijk gemakkelijker om de drie als punten van een driehoek te beschouwen.

Wat is assertiviteit?
Schuiven naar boven